metinsaylan // rogue developer

com•mu•ni•ca•tion

İki insanın gerçekten birbirini anlaması bilimsel olarak imkansızdır.
Çünkü her birey algılarını geçmişinin filtresinden geçirerek kavrama dönüştürür.

Karşılıklı bir konuşma sırasında; sizin düşündüğünüz, anlatmak istediğiniz, söylediğiniz, karşınızdakinin duyduğu, duyduğunu sandığı, anlamak istediği, anladığı arasında dağlar kadar fark vardır.

Search com•mu•ni•ca•tion on Google