metinsaylan // rogue developer

Hiç bir şey

Hiçbirşey istemiyorum senden Senden Hiçbirşey almayacağım ve Hiçbirşey vermeyeceğim sana.</blockquote>

I don’t want anything from you I’m not going to take anything from you and I’m not giving you anything</blockquote>

Search Hiç bir şey on Google