3 boyutlu yat modellemesi

Yonca-Onuk’ta çalışırken Rhino’da modellediğim “Hot Chocolate”:

Modelleme: Rhinoceros
Animasyon & Render: 3d Studio Max

NS Weight Release